Thybo & Co tilbyder 


Herunder kan du kigge ned i Thybo & Co's værktøjskasse, og se hvilke værktøjer, der kan bidrage til at skabe bæredygtig udvikling og værdi i din virksomhed. 

Gør FN’s verdensmål til jeres mål

I 2015 lancerede FN de 17 bæredygtige udviklingsmål. Vedtaget af 193 medlemslande repræsenterer målene et vigtigt internationalt skridt i at sætte menneskeheden på en bane mod bæredygtig udvikling. Målene er en vision for, hvordan vi vil fordele verdens ressourcer i fremtiden mellem verdens befolkning, som alle har ret til udvikling.


Med Thybo & Co som facilitator føres virksomheden gennem en proces inspireret af ”SDG Compass”, som finder frem til:   

 • hvilke verdensmål virksomhedens aktiviteter har størst positiv/negativ indflydelse på.
 • prioritering af hvilke verdensmål I vil bidrage til at nå.
 • hvilke handlinger I allerede gør i hverdagen, som bidrager til målene samt
 • hvilke handlinger I fremover vil gøre mere af i hverdagen og hvordan.
 • hvordan virksomheden opnår værdi ved at synliggøre resultaterne for omverden.

 

Fordele:

 • Høj genkendelighed - Alle har hørt om verdensmålene.
 • Man bidrager til en global dagsorden.


Se eksempel på proces med FN*s verdensmål.


Anne Nedergaard der er Certificeret Sustainable Business Change Mgr. og CMO hos MEGATREND INVEST udtaler: Profilen er et godt eksempel på, at også mindre firmaer kan gøre brug af verdensmålene til at definere og sætte klare mål for bæredygtighed. Koblingen til forretningen er klar, og den er enkel, realistisk, let at læse og må kunne bruges som inspiration for andre til at komme i gang med at dokumentere bæredygtighed med henblik på at skabe forretning.

Grøn forretningsmodel

En grøn forretningsmodel kan have mange ansigter. En almindelig forretningsmodel beskriver kort sagt virksomhedens økonomiske fundament. Den grønne forretningsmodel supplerer ved at synliggøre, hvordan virksomheden kan nedbringe sin miljøbelastning, hvad gevinster og investeringsbehovet er.


Thybo & Co har en forkærlighed for ”The Flourishing Business Canvas”. Thybo & Co er godkendt som ”First explorer” af Edward James Consulting Ltd. Det giver adgang til at bruge og udvikle på forretningsmodellen. Den er en videreudvikling og udbygning af den kendte Business model canvas, som understøtter virksomheder i at gøre det godt.

Fem ekstra spørgsmål sikrer, at virksomheden også "gør godt" og ikke kun "gør det godt". Fx, hvilke naturressourcer udnytter virksomheden? og hvem er interessenterne? Forretningsmodellen behandler dermed både økonomiske, sociale og miljømæssige hensyn. Når virksomheden "gør det godt", så taler vi om økonomien. Når virksomheden "gør godt", så er det de sociale og miljømæssige faktorer, der er i spil. Forretningsmodellen tager ikke kun højde for det, som er indenfor virksomhedens fire vægge. Den rækker ud og forbinder sig med de mennesker, som bidrager til værdikæden og til de økosystemer, som leverer råvarer til produktet.
Læs mere om fremtidens forretningsmodel

 

Fordele:

 • Sætter fokus på flere bundlinjer.
 • I kommer hele vejen rundt om virksomheden.
 • Systematikken i The Flourishing Business Canvas kender mange allerede fra Business model canvas.


Thybo & Co har konkrete erfaringer med at lave grønne forretningsmodeller for turismevirksomheder.

Klimaberegninger

Har du brug for at kende dine produkters miljø og klimabelastning, så kan vi hjælpe med klimaberegninger. Vi bruger værktøjer som "Bæredygtig Bundlinje Værktøjet" og "CO2-beregneren". Hvis der er behov for at lave dybtegående analyer som LCA analyser samarbejder Thybo & Co med udvalgte  specialister.


Fordele:

 • Få overblik over jeres produkters klimaaftryk.
 • Bliv i stand til at sammenligne egne produkters klimaaftryk med andres produkters.
 • Kan give overblik over, hvor det er mest hensigtsmæssigt at sætte ind.

Miljømærkning

Miljømærker fortæller, at du er en seriøs virksomhed, der investerer i miljø og bæredygtighed. For at få et miljømærke skal virksomheden opfylde en række kriterier, som er udviklet specifikt til branchen. Man skal dokumentere, at man overholder kriterierne, og det koster et beløb at få mærket plus et årligt gebyr.

Thybo & Co har solid erfaring med EU’s miljømærke Ecolabel og med turistbranchens Green Key.


Michael Thinggaard, Hotel Thinggaard udtaler om samarbejdet i 2020 med Thybo & Co: “Bo har formået at gøre arbejdet med at blive certificeret med Green Key overskueligt. Han har taget os i hånden gennem processen, og har desuden været god til at finde både besparelser og nye forretningspotentialer”. 

I 2012 blev virksomhedens ejer Bo Immersen tildelt Ambassadørprisen af Miljømærkning Danmark ”for siden 2004 at have ydet en ekstraordinær indsats for kendskabet til og brugen af EU Blomsten via sit virke i det regionale turistudviklingsarbejde i Nordjylland.”


Fordele:

 • Nemt at kommunikere miljøindsatsen
 • Kunderne kender ofte miljømærker

 

Læs mere om miljømærkning.


Miljøledelse

Miljøledelse handler om at sætte sit miljøarbejde i system. Miljøledelse er en løbende proces som indebærer, at virksomheden:

 • kortlægger sine miljøforhold
 • formulerer en miljøpolitik
 • fastsætter et ambitionsniveau i form af miljømål
 • udarbejder handlingsplaner for, hvordan målene skal nås
 • evaluerer miljøarbejdet og om nødvendigt foretager justeringer af mål og handlingsplaner

Virksomheden miljøledelse kan certificeres efter fx ISO14001 eller EMAS. Det indebærer, at en tredjepart tjekker og godkender at systemet lever op til kravene i certificeringsordningen.

Thybo & Co har erfaring med indførelse af miljøledelse i en rådgivningsvirksomhed og i en metalvirksomhed.

 

Læs mere om miljøledelse


Thybo metoden

Thybo-metoden fokuserer på konkrete forbedringsmuligheder uden det administrative bøvl, som følger med certificeringer. Thybo-metoden indeholder fire trin, som kan gentages igen og igen:

 1. Opstil mål og handlingsplan
 2. Udfør
 3. Følg op
 4. Lær


Thybo & Co tager dig i hånden gennem de fire trin og sikrer, at deadlines bliver holdt, at forbedringerne sker løbende og at de fastholdes. Thybo & Co kan efter behov dokumentere og kommunikere de grønne resultater.

 

Fordele:

 • Er simpel og skærer det overflødige væk.
 • Det er den hurtigste måde, at komme i gang med systematiske miljøforbedringer.

 

Læs mere om Thybo-metoden.

 

Gæstedrevet grøn forandring

Systematisk indsamling af miljøforslag fra turister skaber konkrete incitamenter og muligheder for at turismevirksomheder kan handle grønt.

Efterspørgslen efter bæredygtige ferier stiger kraftigt, og mange turistaktører vil gerne kunne levere en bæredygtig ferie. Men den bæredygtige ferie findes langt fra endnu. Nogle virksomheder har taget initiativer, men vi kan gøre det meget bedre, og gæsterne forventer det i højere og højere grad.

En ny analyse fra VisitDenmark viser at andelen af grønne idealister i Danmark er steget fra 15 pct. i 2019 til 24 pct. i 2020. Det betyder, at ca. 1,4 mio. danskere nu forventer at bæredygtige hensyn får betydning for deres rejsevalg på den kommende ferie. Også Tyskland og Holland har oplevet lignende stigninger i andelen af Grønne idealister.

Både turister og klimakrisen kalder på en grøn produktudvikling. Løsningen er at gøre ferien mere bæredygtig med gæsternes hjælp, ved at Thybo & Co:

 • indsamler systematisk viden og forslag fra gæsterne.
 • bearbejder data til konkrete forslag til enkelte virksomhed og til branchen.
 • vejleder og hjælper virksomhederne med at implementere de konkrete brugerdrevet og vidensbaseret grøn produktudvikling.

 

Fordele:

 • Det giver høj motivation for at lave forbedringer, når det er virksomhedens egne gæster, der foreslår det.
 • Giver mulighed for at komme i dialog med sine gæster, som øger mulighed for genkøb.