Thyboogco Miljømærkning Grøn omstilling

Det skal være nemt for dig at drive din virksomhed mere ansvarligt og bæredygtigt. 

Det gør Thybo & Co.


Thybo & Co gør din virksomhed i stand til at sætte tal og ord på jeres klimaaftryk og miljøbelastning.

I bliver i stand til at mindske jeres belastning og kommunikere om jeres performance til omverden. 

Værktøjerne kan fx være grønne forretningsmodeller, klilmaberegninger, miljømærkning, miljøledelse, FN17 bæredygtighedsprofiler eller kompetenceforløb.
Se mere under ydelser


Er du motiveret for at komme i gang? 

Du ved det allerede. Du hører om det i medierne hele tiden; Den grønne omstilling kan ikke udsættes længere. Planetens grænser for, hvad den kan holde til, bliver overskredet på flere parametre. Vi ser allerede nu, at klimaet bliver mere ekstrem og arter forsvinder.

Forbrugerne, de offentlige indkøbere og stadigt flere virksomheder stiller krav om at tænke miljø og bæredygtighed ind i ydelser og produkter. De forventer endnu ikke, at alle produkter er bæredygtige og miljøcertificeret. Men de forventer, at din virksomhed gør en indsats for at nedbringe jeres miljøbelastning og klimaaftryk.

Den indsats kan Thybo & Co hjælpe dig med at strukturere og accelerere.


Bo Immersen, der står bag Thybo & Co. har mange års erfaring i at understøtte en bæredygtig udvikling og hjælpe virsomheder med at mindske deres miljøbelastning og kommunikere det til omverden. 

Udvalgte cases

Grøn omstilling af 10 Feriepartnerbureauer

Feriepartnerbureauerne i Nordjylland ønskede at komme i gang med en grøn omstilling, men vidste ikke,hvordan de skulle gribe det an.

Thybo & Co tilrettelagde derfor et pilotprojekt med otte faser for bureauet i Tversted. På baggrund af en kortlægning af Feriepartner Tversteds miljøpåvirkninger, blev der lavet en række løsningsforslag og en strategi for bureauets grønne omstilling. Det har resulteret i at Feriepartner Tversted er blevet den første feriehusudlejer i Danmark med Green Tourism Organization.

Processen sluttes af med et kompetenceforløb, som sigter på at 10 nordjysk udlejningsbureauer bliver mærket med Green Tourism Organization.

 

Indsatsen er støttet med midler fra SMV:Grøn puljen.

 

Kontaktperson: Bureauleder Jesper Smidt.

Videoer om bæredygtighed til turistvirksomheder

ORANGE Elevator har i sensommeren 2022 lavet en række videoer for Næstved Turistforening, som skal hjælpe turistaktørerne med at få gang i deres grønne omstilling.

Thybo & Co har bidraget til tilrettelæggelsen af videoerne og som bæredygtighedsekspert i nogle af videoerne under overskrifter som:

  • Hvad er bæredygtighed?
  • Hvad er tanken bag FN’s Verdensmål?
  • Hvad kan du selv gøre som virksomhedsejer?


Kontaktperson: Strategy Consultant Mette Sandahl

Stien til en mere bæredygtig vandreferie

Oh So Quiet tilbyder vandreferier i den nordjyske natur, og ønskede at gøre det med et endnu lavere aftryk.

Thybo & Co's rådgivning har omfattet:

  • En række anbefalinger til grønne forbedringer af processer og elementer i produkterne samt i drift og indkøb.
  • Bud på konkrete principper for kommunikation af bæredygtighedselementer.
  • Anbefaling af konkrete certificeringsordninger.
  • Udkast til en bæredygtighedsstrategi: ”Stien til en mere bæredygtig vandretur”.


"Jeg tog kontakt til Thybo & Co, fordi jeg gerne vil styrke Oh So Quiets bæredygtighedsprofil. Med kloge spørgsmål fik Bo identificeret status quo og kunne ikke længe efter komme med grønne forbedringsmuligheder og forslag til certificering. Han udarbejdede også en bæredygtighedsstrategi med forpligtende mål, hvilket jeg var specielt glad for, da jeg nu har en konkret plan at følge de kommende år. Jeg kan varmt anbefale Thybo & Co. til andre turismevirksomheder, der gerne vil rykke på bæredygtighedsfronten.

 Pia Stigaard Skammelsen, Oh So Quiet ApS"


En grøn forretningsmodel har sat turbo på agger havn feriecenters grønne omstilling

Feriecentrets ejerforening tog fat i Thybo & Co for at få hjælp til at give liv til deres vision om at skabe de bedst mulige betingelser for mennesker og miljø.

Vi valgte at lave en grøn forretningsmodel, som skulle indeholde feriecentrets ønsker og planer for en bæredygtig udvikling og drift af feriecentret, herunder en række konkrete forbedringsforslag.

Thybo & Co har bidraget med udarbejdelse af den grønne forretningsmodel, ansøgning om tilskud til implementering og facilitering af workshop for ejerforeningens medlemmer.

Den grønne forretningsmodel banede vejen for økonomisk støtte. I alt har Thybo & Co bidraget til at feriecentret har fået bevillinger for ca. 500.000 kr. til bl.a. solcelleanlæg, rådgivning og nyt ventilationsanlæg med varmegenvinding.

Indsatsen er støttet med midler fra GREEN og SMV:Grøn.


Kontaktperson: Bestyrelsesformand Jesper R. Hansen.

Mad Med Mest 

Potentialet er 82 ton CO2.
Det var hovedoverskriften, da jeg i september 2021 afsluttede et grønt og cirkulært rådgivningsforløb for Mad Med Mest i Aalborg.
I deres nye grønne forretningsmodel har vi sat fokus på:
- Affaldssortering i 13 fraktioner
- Produktion af egen vedvarende energi med solceller
- Konvertering fra dieseldrevne biler til flere el-biler ifb. med madudbringning
- Produktion af økologiske krydderurter i egne produktionsfaciliteter
- Øget køb af lokale nordjyske råvarer
- Udvikling af klimavenlige menuer

Mine primære kontaker var direktør Michel Lycoops og Ditte Kirstine Sandfeld Bødker. 
Forløbet er finansieret af det nationale projekt Grøn og Cirkulær Omstilling.

Trykkeriet Friheden 

Thybo & Co har sammen med trykkeriet udviklet en grøn forretningsplan, med henblik på at transformere virksomheden fra et traditionelt trykkeri til en miljøvenlig emballagefabrik. Derudover har vi undersøgt forskellige muligheder for at arbejde med cirkulær økonomi sammen med lokale virksomheder i Nors.

Et andet konkret resultat fra forløbet er en bæredygtighedsprofil, som viser, hvordan Trykkeriet Friheden støtter op om og arbejder med FN’s verdensmål. Profilen er et supplement til den økonomiske bundlinje og funge­rer som trykkeriets miljømæssige og sociale bundlinje. Bæredygtighedsprofilen giver et øjebliksbillede af trykkeriets miljøforhold, og fortæller om trykkeriets miljømæssige og sociale værdier og ambitioner. Profilen ligger frit tilgængelig på trykkeriets hjemmeside.

 

Direktør Oluf Immersen fortæller; Vi har været meget glade for den konsulenthjælp, vi har fået gennem projektet. Thybo & Co har støttet og hjulpet os hele vejen gennem forløbet. Både med at give os grønne idéer og dokumentere vores påvirkning af miljøet. Og så han har også hjulpet med alt det administrative, som følger med et projekt som dette.

Forløbet er finansieret af det nationale projekt Grøn og Cirkulær Omstilling.


IOspect 

Thybo & Co har lavet en "FN 17 bæredygtighedsprofil" for app virksomheden IOspect.

IOspect bruger profilen til at vise omverden, hvordan de støtter op om verdensmålene, men de bruger den også som et pejlemærke internt i jagten på at blive endnu bedre til at understøtte verdensmålene og mindske deres negative påvirkninger.

Processen har indeholdt følgende delelementer:

 1) Forventningsafstemning og aftale 
 2) Interview og observation i virksomheden (dataindsamling)
 3) Analyse (sammenholdning af virksomhedens drift med verdensmålene)
 4) Medarbejderworkshop (hvad gør virksomheden allerede og hvad vil virksomheden gøre mere af?)
 5) Prioritering og valg af FN’s verdensmål
 6) Udarbejdelse af ”FN 17 Bæredygtighedsprofil”

Foto er fra medarbejderworkshoppen. Rådgivningsforløbet er afsluttet i oktober 2020.


Agger Tange Ferie- og Aktivitetscenter 

Thybo & Co. har i 2020 hjulpet Agger Tange Aktivitets- og Feriecenter med at spare på ressoucer og opfylde krav til branchemiljømærket Green Key. Miljømærkekriterierne er en glimrende rettesnor for turismevirksomheder, der ønsker at være mere grønne. Processen er støttet af NBEN, har resulteret i en grøn forretningsmodel, som beskriver de økonomiske og miljømæssige konsekvenser ved at investere i bæredygtige oplevelser og investeringer i ny miljøvenlig teknologi.

Rådgivningsforløbet er afsluttet den 1. april 2020.


Billedet er fra centrets shop, som udelukkende sælger lokale produkter.

Hotel Thinggaard går den grønne vej

Hotel Thinggaardhar i 2020 fået assistance af Thybo & Co til at rydde sten af vejen i forhold til at overholde Green Key kriterierne.  Hotellet har bl.a. udfaset brugen af flaskevand på hotellet. Minibarerne på værelserne er også slukket og konverteret til køleskabe, som kun tændes efter behov. Der er monteret vandsparer på hotellets vandhaner. Det giver både el-, vand- og ressourcebesparelser. 

Michael Thinggaard udtaler om samarbejdet: “Bo har formået at gøre arbejdet med at blive certificeret med Green Key overskueligt. Han har taget os i hånden gennem processen, og har desuden været god til at finde både besparelser og nye forretningspotentialer”.

Processen er støttet af NBEN, har resulteret i en grøn forretningsmodel, som beskriver de økonomiske og miljømæssige konsekvenser ved at investere i ny teknologi og bæredygtige oplevelser. 

Vildmarksdagen - Et bæredygtigt pop-up event

Vildmarksdagen, som blev afviklet første gang i 2019, vækker interesse for naturen gennem friluftsoplevelser, som ikke efterlader sig spor – kun i deltagernes hoveder. Eventen er udviklet på naturens præmisser, så der ikke efterlades spor i naturen. Faciliteter opsættes og nedtages fra gang til gang, som en pop-up attraktion. 


Som ansat hos Nationalpark Thy har Bo været med til at forme, planlægge og gennemføre eventrækken og sikre en række bæredygtige valg for arrangøren, men også for gæsterne.

Miljøledelse efter ISO 14001

Bo's første miljørelaterede opgave var indførelse af miljøledelse efter Iso 14001 på Carl Bro's kontorer i Aalborg og Grenaa. Det skete som led i et praktikophold under uddannelse som Servieøkonom. Senere hjalp Bo også Alborg Aluminium Industri med at arbejde systematisk med miljøledelse.

EU's miljømærke Blomsten 

I 2005 fik Grenen Camping som den første i verden EU's miljømærke Blomsten. Bo Immersen var som projektkoordinator for Midt-Nord Turisme både rådgiver og praktisk koordinator i forbindelse med mærkningen af campingpladsen. 


Læs omtalen i Nordjyske Medier fra 7. juni 2005.


Ud over Grenen Camping hjalp Bo i disse år en lang række andre turismevirksomheder med at opnå Blomsten og Green Key. Bl.a. Feriecenter Slettestrand, FDM Camping Aalbæk, Restaurant Købmandsgården og Klim Strand Camping.


Prispolitik


Thybo & Co er en lille og agil konsulentvirksomhed, der tilbyder rådgivning til en fair pris, der tager udgangspunkt i kundens behov.  


Det koster ikke noget at spørge.

Jeg kommer gerne forbi til en kop kaffe, for at undersøge om vi er et godt match i forhold til jeres behov.


Ring og aftal et uforpligtende møde med Bo Immersen på telefon 5194 8802, eller skriv til bo@thyboogco.dk.