Thybo & Co tilbyder


Thybo & Co kan i samarbejde med partnere tilbyde en lang række ydelser og tjenester inden for bæredygtig udvikling. Nedenfor præsenteres et udsnit af de ydelser som Thybo & Co kan tilbyde på egen hånd til små og mellemstore virksomheder.

Brug FN’s verdensmål til at udvikle din forretning

Gør verdensmål til jeres mål.

I 2015 vedtog FN’s 193 medlemslande de 17 verdensmål for en bæredygtig udvikling. Hovedformålet var at fordele ressourcerne på jorden mellem menneskene. Der er ikke længere tvivl om, at der ikke er ressourcer nok på jorden til fremtidige generationer, hvis ikke vi ændrer den måde, vi lever og producerer på. Det kan målene hjælpe os med. 

Mål nr 13 om klimaforandring er den vigtigste. Hvis vi ikke for løst denne udfordring, så vil vi ikke have ressourcer til at nå resten af målene.


Din virksomhed kan vælge at bruge verdensmålene som en løftestang til at ændre jeres drift i en mere bæredygtig retning, og måske også jeres påvirkning flere steder i værdikæden. 

Gevinsterne kan eksempelvis være:

  • Mindre spild i produktionen
  • Besparelser på indkøb af ressourcer
  • Bedre image og mere klar kommunikation til samarbejdspartnere og kunder


Thybo & Co kan hjælpe jer med at styre processen og give sparring, så I får mest muligt ud af processen både på kort og på lang sigt

Thybo metoden

Du ved det allerede. Du hører om det i medierne hele tiden; Den grønne omstilling kan ikke udsættes længere. Planetens grænser for, hvad den kan holde til, bliver overskredet på flere parametre. Vi ser allerede nu, at klimaet bliver mere ekstrem og arter forsvinder. Forbrugerne, de offentlige indkøbere og stadigt flere virksomheder stiller krav om at tænke miljø og bæredygtighed ind i ydelser og produkter. De forventer endnu ikke, at alle produkter er bæredygtige og miljøcertificeret. Men de forventer, at din virksomhed gør en indsats for at nedbringe jeres miljøbelastning og klimaaftryk.

 

Thybo-metoden er simpel og fokuserer på konkrete forbedringsmuligheder uden alt det administrative bøvl, som ofte følger med miljømærkninger og certificeringer.

 

Miljømærkning

Kommuniker jeres miljøindsats med et miljømærke. Flere og flere kender miljømærkerne, og mange forskellige produkter og ydelser kan miljømærkes. Thybo & Co har solide erfaringer med at hjælpe turismevirksomheder med at opnå miljømærkning med ECOLABEL(EU Blomsten) og Green Key.
I 2012 blev virksomhedens ejer Bo Immersen tildelt Ambassadørprisen af Miljømærkning Danmark ”for siden 2004 at have ydet en ekstraordinær indsats for kendskabet til og brugen af EU Blomsten via sit virke i det regionale turistudviklingsarbejde i Nordjylland.”


ISO 14001 miljøledelse

Med en ISO certificering for I godkendt jeres miljøledelsessystem af et akkrediteret certificeringsorgan.

ISO 14001 er en international standard indenfor miljøledelsessystemer, der anvendes verden over. Standarden kan anvendes indenfor mange brancher. Standarden leverer en struktur, som sikrer, at I sætter mål for miljøindsatsen og arbejder på at nå dem.

Thybo & Co har erfaring med indførelse af miljøledelse i metalindustri og i rådgivningsvirksomhed. 

Grøn forretningsmodel

En grøn forretningsmodel kan være et supplement eller en udviddelse af en almindelig forretningsmodel. Den grønne forretningsmodel kan understøtte minimering af ressourceforbrug i et eller flere led i en virksomheds forretning, herunder leverandører, kunder eller i selve fremstillingsprocessen. Typisk indeholder grønne forretningsmodeller nye typer af produkter eller samarbejder, som understøtter mere miljørigtige løsninger i bred forstand.

Thybo & Co har konkrete erfaringer med at lave grønne forretningsmodeller for turismevirksomheder.

Telefon: 5194 8802

Adresse: Dragsbæk Fjordvej 10, 7700 Thisted

CVR Nr: 2708 7086

Konto: 7822-1303163

Copyright Thybo & Co.

Denne hjemmeside benytter cookies. Ved at blive på hjemmesiden, accepterer du vores brug af cookies.

Godkend