Vores ambition er at gøre det nemt for dig at drive din virksomhed mere ansvarligt og bæredygtigt. 

Det gør Thybo & Co.


Thybo & Co gør din virksomhed i stand til at sætte tal og ord på jeres klimaaftryk og miljøbelastning.

Vi gør jer i stand til at mindske jeres belastning og kommunikere om jeres performance til omverden. 

Værktøjerne kan fx være grønne forretningsmodeller, klilmaberegninger, miljømærkning, miljøledelse eller FN17 bæredygtighedsprofiler.
Se mere under ydelser


Er du motiveret for at komme i gang? 

Du ved det allerede. Du hører om det i medierne hele tiden; Den grønne omstilling kan ikke udsættes længere. Planetens grænser for, hvad den kan holde til, bliver overskredet på flere parametre. Vi ser allerede nu, at klimaet bliver mere ekstrem og arter forsvinder.

Forbrugerne, de offentlige indkøbere og stadigt flere virksomheder stiller krav om at tænke miljø og bæredygtighed ind i ydelser og produkter. De forventer endnu ikke, at alle produkter er bæredygtige og miljøcertificeret. Men de forventer, at din virksomhed gør en indsats for at nedbringe jeres miljøbelastning og klimaaftryk.

Den indsats kan Thybo & Co hjælpe dig med at strukturere og accelerere.


Bo Immersen, der står bag Thybo & Co. har mange års erfaring i at understøtte en bæredygtig udvikling og hjælpe virsomheder med at mindske deres miljøbelastning og kommunikere det til omverden. 

Udvalgte cases

Mad Med Mest 

Potentialet er 82 ton CO2.
Det var hovedoverskriften, da jeg i september 2021 afsluttede et grønt og cirkulært rådgivningsforløb for Mad Med Mest i Aalborg.
I deres nye grønne forretningsmodel har vi sat fokus på:
- Affaldssortering i 13 fraktioner
- Produktion af egen vedvarende energi med solceller
- Konvertering fra dieseldrevne biler til flere el-biler ifb. med madudbringning
- Produktion af økologiske krydderurter i egne produktionsfaciliteter
- Øget køb af lokale nordjyske råvarer
- Udvikling af klimavenlige menuer

Mine primære kontaker var direktør Michel Lycoops og Ditte Kirstine Sandfeld Bødker. 
Forløbet er finansieret af det nationale projekt Grøn og Cirkulær Omstilling.

Trykkeriet Friheden 

Thybo & Co har sammen med trykkeriet udviklet en grøn forretningsplan, med henblik på at transformere virksomheden fra et traditionelt trykkeri til en miljøvenlig emballagefabrik. Derudover har vi undersøgt forskellige muligheder for at arbejde med cirkulær økonomi sammen med lokale virksomheder i Nors.

Et andet konkret resultat fra forløbet er en bæredygtighedsprofil, som viser, hvordan Trykkeriet Friheden støtter op om og arbejder med FN’s verdensmål. Profilen er et supplement til den økonomiske bundlinje og funge­rer som trykkeriets miljømæssige og sociale bundlinje. Bæredygtighedsprofilen giver et øjebliksbillede af trykkeriets miljøforhold, og fortæller om trykkeriets miljømæssige og sociale værdier og ambitioner. Profilen ligger frit tilgængelig på trykkeriets hjemmeside.

 

Direktør Oluf Immersen fortæller; Vi har været meget glade for den konsulenthjælp, vi har fået gennem projektet. Thybo & Co har støttet og hjulpet os hele vejen gennem forløbet. Både med at give os grønne idéer og dokumentere vores påvirkning af miljøet. Og så han har også hjulpet med alt det administrative, som følger med et projekt som dette.

Forløbet er finansieret af det nationale projekt Grøn og Cirkulær Omstilling.


IOspect 

Thybo & Co har lavet en "FN 17 bæredygtighedsprofil" for app virksomheden IOspect.

IOspect bruger profilen til at vise omverden, hvordan de støtter op om verdensmålene, men de bruger den også som et pejlemærke internt i jagten på at blive endnu bedre til at understøtte verdensmålene og mindske deres negative påvirkninger.

Processen har indeholdt følgende delelementer:

 1) Forventningsafstemning og aftale 
 2) Interview og observation i virksomheden (dataindsamling)
 3) Analyse (sammenholdning af virksomhedens drift med verdensmålene)
 4) Medarbejderworkshop (hvad gør virksomheden allerede og hvad vil virksomheden gøre mere af?)
 5) Prioritering og valg af FN’s verdensmål
 6) Udarbejdelse af ”FN 17 Bæredygtighedsprofil”

Foto er fra medarbejderworkshoppen. Rådgivningsforløbet er afsluttet i oktober 2020.


Agger Tange Ferie- og Aktivitetscenter 

Thybo & Co. har i 2020 hjulpet Agger Tange Aktivitets- og Feriecenter med at spare på ressoucer og opfylde krav til branchemiljømærket Green Key. Miljømærkekriterierne er en glimrende rettesnor for turismevirksomheder, der ønsker at være mere grønne. Processen er støttet af NBEN, har resulteret i en grøn forretningsmodel, som beskriver de økonomiske og miljømæssige konsekvenser ved at investere i bæredygtige oplevelser og investeringer i ny miljøvenlig teknologi.

Rådgivningsforløbet er afsluttet den 1. april 2020.


Billedet er fra centrets shop, som udelukkende sælger lokale produkter.

Hotel Thinggaard går den grønne vej

Hotel Thinggaardhar i 2020 fået assistance af Thybo & Co til at rydde sten af vejen i forhold til at overholde Green Key kriterierne.  Hotellet har bl.a. udfaset brugen af flaskevand på hotellet. Minibarerne på værelserne er også slukket og konverteret til køleskabe, som kun tændes efter behov. Der er monteret vandsparer på hotellets vandhaner. Det giver både el-, vand- og ressourcebesparelser. 

Michael Thinggaard udtaler om samarbejdet: “Bo har formået at gøre arbejdet med at blive certificeret med Green Key overskueligt. Han har taget os i hånden gennem processen, og har desuden været god til at finde både besparelser og nye forretningspotentialer”.

Processen er støttet af NBEN, har resulteret i en grøn forretningsmodel, som beskriver de økonomiske og miljømæssige konsekvenser ved at investere i ny teknologi og bæredygtige oplevelser. 

Vildmarksdagen - Et bæredygtigt pop-up event

Vildmarksdagen, som blev afviklet første gang i 2019, vækker interesse for naturen gennem friluftsoplevelser, som ikke efterlader sig spor – kun i deltagernes hoveder. Eventen er udviklet på naturens præmisser, så der ikke efterlades spor i naturen. Faciliteter opsættes og nedtages fra gang til gang, som en pop-up attraktion. 


Som ansat hos Nationalpark Thy har Bo været med til at forme, planlægge og gennemføre eventrækken og sikre en række bæredygtige valg for arrangøren, men også for gæsterne.

Miljøledelse efter ISO 14001

Bo's første miljørelaterede opgave var indførelse af miljøledelse efter Iso 14001 på Carl Bro's kontorer i Aalborg og Grenaa. Det skete som led i et praktikophold under uddannelse som Servieøkonom. Senere hjalp Bo også Alborg Aluminium Industri med at arbejde systematisk med miljøledelse.

EU's miljømærke Blomsten 

I 2005 fik Grenen Camping som den første i verden EU's miljømærke Blomsten. Bo Immersen var som projektkoordinator for Midt-Nord Turisme både rådgiver og praktisk koordinator i forbindelse med mærkningen af campingpladsen. 


Læs omtalen i Nordjyske Medier fra 7. juni 2005.


Ud over Grenen Camping hjalp Bo i disse år en lang række andre turismevirksomheder med at opnå Blomsten og Green Key. Bl.a. Feriecenter Slettestrand, FDM Camping Aalbæk, Restaurant Købmandsgården og Klim Strand Camping.


Prispolitik


Thybo & Co er en lille og agil konsulentvirksomhed, der tilbyder rådgivning til en fair pris, der tager udgangspunkt i kundens behov.  


Det koster ikke noget at spørge.

Jeg kommer gerne forbi til en kop kaffe, for at undersøge om vi er et godt match i forhold til jeres behov.


Ring og aftal et uforpligtende møde med Bo Immersen på telefon 5194 8802, eller skriv til bo@thyboogco.dk.